Gränne Gård
Naturnära odling efter ekologiska principer


Om oss

2016 tog jag och min man över släktgården på Gränne, 17 km norr om Bollebygd.
Gården är i huvudsak ett skogsbruk, men det finns även ett par hektar åker där vi tar hö och jag odlar mina grönsaker.
Jag började odla i liten skala, för eget bruk, men har förstått att många är intresserade av att äta närodlat och framförallt giftfritt - varför jag vågade mig på att utöka min verksamhet.
Sedan jag startade företaget hösten 2018 har jag tredubblat odlingsytan jag använder, och våren 2020 köpte jag en odlingstunnel där jag kommer odla tomater, gurka, chili, paprika och melon.
Under våren 2021 skall ett växthus byggas för att i framtiden härbärgera bl.a tomater, gurka och melon, men även användas för vinterodling av sallader m.m.


Ledningsgrupp

Monika Thorell

Team

Mitt ovärderliga team består av släkt och vänner som tillkallas när hjälp behövs.